Kinderen: “simply the best”

Friends of Kakot richt zich op de jonge generatie bewoners van Kakot. Zij zullen -om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren- meer en beter onderwijs moeten hebben. Het Priority Committee besluit tot het uitvoeren van projecten die bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de bewoners en kinderen. In 2019 was dit de nieuwbouw van het kinderdagverblijf, in 2020 maken we ons sterk voor onder meer schoon drinkwater in het dorp. Uiteraard blijven het kinderdagverblijf en de basisschool voor ons belangrijk, goed onderwijs geeft de kinderen meer kansen op een betere toekomst.

 

Kinderdagverblijf

De overheid voorziet niet in dagopvang voor kinderen tussen drie en zes jaar. Ouders nemen hun kleintjes mee naar het veld of oudere kinderen blijven thuis om op te passen, waardoor er ongewenst schoolverzuim bestaat. 

Friends of Kakot opende in 2017 een tijdelijke opvang, dat een groot succes werd. Binnen enkele weken ontstond er een wachtlijst, waarop wij niet berekend waren qua ruimte, materialen en begeleiding. Daarom ondernamen wij acties om een definitief dagverblijf te kunnen gaan bouwen.

In augustus 2019 is de nieuwe dagopvang geopend, waar twee enthousiaste begeleidsters de kleintjes dagelijks opvangen vanaf zeven uur ‘s morgens tot 17.30 uur, zes dagen per week. Tussen 40 en 60 kinderen komen hier dagelijks spelen, leren, eten, slapen, douchen maar vooral plezier maken in een veilige omgeving. Het dagverblijf is kleurrijk ingericht en heeft uitdagend speel- en leermateriaal.  De leidsters worden geregeld bijgeschoold om eventuele problemen tijdig te signaleren en te bespreken met de ouders. Medewerkers van het gezondheidscentrum uit Kracheh komen twee keer per jaar de kinderen op het dagverblijf checken op ontwikkeling en gezondheid. Een kok(kin) bereidt een gezonde en een verantwoorde maaltijd voor de kinderen die dagelijks aanwezig zijn. Ouders betalen hiervoor een klein bedrag.

Dankzij de vele donateurs en de opbrengst van diverse acties, hebben we met de financiële steun van Wilde Ganzen en het Elisabeth Strouven Fonds dit prachtige kindvriendelijke gebouw gerealiseerd. Doorstroming naar de basisschool is nu makkelijk, omdat deze school op hetzelfde terrein ligt. 

 

 

Even voorstellen: Chin Lyta, kleuterjuf en haar assistente zorgen samen  voor 60 kinderen

????

Juffrouw Chin Lyta met een aantal peuters en kleuters. Op de achtergrond staat dhr. Phalla, social worker

sponsoring kind en  Kindergarten: € 30,- per maand

Basisschool

In Cambodja gaan kinderen 5 dagdelen per week naar school, van maandag tot en met vrijdag. Het ochtend-of middagdeel duurt 4 uur: van 7-11 uur en van 13-17 uur. Tijdens de 4 lesuren per dagdeel wordt aandacht besteed aan literatuur, Khmer (taal), rekenen, cultuur, zang, dans, sociale vaardigheden en “life skills”, zoals voorlichting over hygiëne en voeding.

Kinderen vanaf 6 jaar gaan naar de primary school/basisschool. De basisschool duurt 6 jaar met daarna doorstroommogelijkheid naar secundary school. De basisschool beschikt over 5 leslokalen; er zijn zes groepen/leerjaren. Eén groep bestaat uit 30-45 kinderen van verschillende niveau’s. de Leerkrachten werken  allemaal in combinatieklassen. Dat vraagt een flexibel, gedifferentieerd onderwijsprogramma. Dat is niet beschikbaar, waardoor het lesgeven bemoeilijkt wordt. Het toiletgebouw ligt naast de school: meisjes en jongens apart. Op hetzelfde terrein ligt de plaatselijke tempel, een eenvoudig houten gebouwtje. Daarnaast staat een huis op palen, waarin een aantal jongens worden opgeleid tot monnik. Er is weinig contact tussen de school en de monniken.

Een van de eerste activiteiten van Friends of Kakot in 2017 was het opnieuw laten verven van de bestaande basisschool door ouders, onder begeleiding van beroepskrachten. Ook herstelden zij het schoolmeubilair, werden kozijnen en deuren gerepareerd en op het schoolterrein werd een voetbal- en volleybalveld aangelegd. 

De dorpsbewoners raakten in 2018 steeds meer betrokken bij de school: de 293 gezinnen zorgden samen voor een afrastering rondom het schoolterrein. De drukke doorgaande Nationale Route raast hier langs en loslopende koeien vervuilen het terrein. De ouders leverden de benodigde palen en Friends of Kakot financierde de noodzakelijke draad waardoor de omheining om het schoolterrein een feit was. De schaduwrijke boompjes met bankjes eronder, prullenbakken, de sport- en spelmogelijkheden en een fietsenstalling maken dat het schoolterrein voor de leerlingen een fijne plek is om er te zijn. 

Verder zijn in de klaslokalen onder meer afsluitbare opbergkasten, waarin nieuw lesmateriaal bewaard wordt, geplaatst. Recentelijk is er aansluiting op het stroomnet gerealiseerd, waarna door de ouders de aanschaf van een plafondventilator in de docentenkamer betaald werd. In de toekomst willen zij ook ventilatoren in de klaslokalen op hun kosten laten plaatsen.

Het schoolhoofd is samen met zijn team jonge docenten zeer betrokken bij de leerlingen en hun ouders. Dat resulteert in minder schoolverzuim bij de leerlingen. De kinderen van de bovenbouw die minimaal afwezig zijn krijgen als beloning sinds najaar 2019 Engelse les. Zij zijn inmiddels de trotse bezitters van hun eerste certificaat. Op dit moment wachten nog twee groepen op een nieuw aan te stellen docent Engels.  De eerste Engelse leesboeken zijn gedoneerd door een Sittardse kinderboekenwinkel.

De Chief van Sombok, de gemeente waartoe Kakot behoort, heeft inmiddels de nieuwe secundaire school laten bouwen op het omheinde schoolterrein. Dit gebouw werd gefinancierd door het ‘Lased project’, een organisatie van de WordBank van waaruit de bouw van alle basisscholen in Cambodja betaald zijn.

Kakot heeft hiermee in de regio een unieke school-leeromgeving voor alle kinderen van drie tot 16 jaar. 
En daar zijn we met zijn allen trots op. 

 

Lisa
meisje, 10 jaar

Phirun
jongen, 17 jaar

 

Kunthea
meisje, 11 jaar

De onderwijzers

Sponsoring kind en  Basisschool: € 20,- per maand