Friends of KaKot:

wie zijn wij?

Ons team

Friends of Kakot is een kleine private stichting met langdurige werkervaring: Marcel vanuit het bedrijfsleven en met heel veel reiservaring (Midden-Oosten, Azië), Frans vanuit de financiële wereld en Mick en Marian vanuit het middelbaar beroepsonderwijs en volwassenonderwijs.

Het als Ngo kunnen werken in Cambodja vraagt om een registratie in dat land. Vandaar dat in 2019 de Stichting 
Cambodian Child Life Foundation (CCLF) is opgericht door Mrs. Karona Kong. Zij benaderde ons twee jaar eerder om met onze hulp haar droom te kunnen realiseren: het verbeteren van de levensomstandigheden van de bewoners van haar geboortedorp Kakot. 

Het CCLF bestaat uit gedreven mensen uit Kakot die hun dorp willen helpen zich te ontwikkelen in moeilijke omstandigheden. Deze stichting werkt intensief samen met het Priority Committee van Kakot , waarin de Chief (=burgemeester), het hoofd van basisschool, een vertegenwoordiger van de provincie, de social worker en de dorpsraad vertegenwoordigd zijn. Op deze manier maken Friends of Kakot samen met CCLF zich sterk voor een betere toekomst voor de kinderen en hun ouders.

Waarom Cambodja?

Waarom Kakot?

Waarom Cambodja?

Cambodja heeft een gruwelijk verleden, waar de sporen van oorlogsgeweld en genocide door Pol Pot in de jaren 90 van de vorige eeuw zichtbaar en merkbaar zijn. Er liggen nog steeds intact zijnde mijnenvelden. De gevolgen van het uitroeien van de intellectuele bevolkingslaag ruim twintig jaar geleden levert een grote ontwikkelingsachterstand op.
De armoede en gebrek aan goed onderwijs gaf ons de doorslag om voor dit land te kiezen. Karona Kong maakte ons enthousiast om in haar dorp aan de slag te gaan met kleinschalige activiteiten. Zo besloten wij onze kennis, ervaring en energie te steken in verbeteringen gericht op de toekomst van de kinderen en volwassenen in Kakot. 

Waarom Kakot?

Kakot is een onderdeel van de Sombok commune in de provincie Kratie/ Kracheh en ligt in het noordoosten van Cambodja, 200 kilometer van de Vietnamese grens. In 2009 heeft de overheid elk gezin een stuk grond om op te wonen en 2-3 hectare landbouwgrond toegewezen. Dit perceel ligt op flinke afstand (5 –10 kilometer) van hun huis, waar ze rijst en cassave verbouwen. Door gebrek aan water kan er maar een keer per jaar geoogst worden; bovendien is de opbrengst hiervan gering.

MISSIE EN DOELSTELLING

Missie is de bewoners verantwoordelijkheid te geven om, met behulp van het sponsorbudget de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van de kinderen en volwassenen van Kakot, te verbeteren.

Doelstelling is de door de gemeenschap gekozen en gedragen  activiteiten uit te voeren die leiden tot een verbetering van de levensomstandigheden nu én een betere toekomst voor de kinderen.

Samenvattend: We willen directe hulp verlenen aan Kakot: hen helpen om situaties die belemmerend zijn voor de ontwikkeling van de gemeenschap, en zeker voor de kinderen, aan te pakken. Dit alles maken we op een transparante manier zichtbaar. Wij publiceren alle projecten met budget en planning op de website. Hierdoor kunnen donoren de ontwikkelingen volgen.

 

Ons team ter plekke

De dorpsraad

Mr. Phalla Sao

Achtergrond dorp en de doelgroep

Achtergrond: het dorp Kakot is een onderdeel van de Sombok commune in de provincie Kratie. In 2009 heeft de overheid door middel van het “Social Land Concessions” (SLC) PLAN de grond herverdeeld. Elke familie kreeg een stuk grond van 30 x 40 meter om op te wonen. Daarnaast heeft elke familie 2-3 hectare landbouwgrond toegewezen gekregen. Deze grond ligt op 5 – 10 kilometer van hun huis. Kakot ligt in het noordoosten van Cambodja, 200 kilometer van de Vietnamese grens

Doelgroep: Wij richten onze activiteiten op de in Kakot wonende 293 arme gezinnen. Alleenstaande ouders, samengestelde gezinnen en (zorgbehoeftige) ouderen vormen samen met de kinderen een gemeenschap van ongeveer 1500 mensen die op elkaar zijn aangewezen. Op dit moment gaan zo’n 320 kinderen naar de basisschool en ongeveer 40 kinderen naar het kinderdagverblijf. 

De ouders, overwegend boeren, verdienen €3 tot €5 per dag, een bedrag dat flink onder de armoedegrens ligt.    Zowel de kinderen als de ouderen springen in de oogstperiode bij om wat extra’s te verdienen.
Er zijn veel sociaal-emotionele problemen, financiële zorgen, gezondheidsproblemen en drank- en drugsverslaving. Dit zorgt voor de nodige spanningen binnen de gezinnen en de gemeenschap.

 

Problematiek van Kakot

Vanuit het Social Land Concession plan werd de grond herverdeeld onder de arme en landloze families. Helaas is bij de verdeling niet  gekeken naar de aanwezige infrastructuur, waardoor de grond in de droge periode niet gebruikt kan worden. De Mekongrivier stroomt 15 kilometer verder op en ligt te ver van hun landbouwgrond.

De grond kan alleen tijdens het regenseizoen gebruikt worden,  maar dan wordt het verbouwen van gewassen bemoeilijkt door de wateroverlast. Men verbouwt de producten met de minste opbrengst: rijst en cassave. Ouders werken overdag op het land.
We hebben bewust voor het dorp Kakot in de provincie Kratie gekozen, omdat de meeste mensen een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt (€100 per maand).

Wat wij willen in Kakot bereiken?

Mensen de kans geven een redelijk bestaan op te bouwen. Zij worden (financieel) geholpen door beschikbaar gesteld geld uit Nederland en Cambodja. Waar nodig zal ook kennis overgedragen worden. Voorop staat dat de gemeenschap, onder leiding van het Priority Committee, eindverantwoordelijk zijn en blijven voor de ontwikkeling van Kakot en hiervoor ook hun capaciteiten inzetten.