BATEN:                                                                                          LASTEN:

Donaties/                                                                                       rolstoel-project                                266,23

schenkingen (D & S)                    3.450,75                                bankkosten                                         54,69

incassokosten                                      12,15

stichtingskosten                              352,50

saldo D & S                                    2.765,18

Totaal                                             3.450,75                                                                                         3.450,75

 

BALANS 31-12-2017

 

Triodos bank                                2.817,68                                   D & S                                            2.765,18

Nog te betalen kosten                      52,50

 

Totaal                                             2.817,68                                                                                          2.817,68