NIEUWSBRIEF 9: VOORTGANG KINDERGARTEN.

In september 2018 is de aanvraag voor financiële ondersteuning bij een Nederlandse NGO ingeleverd. Wij hopen eind oktober 2018 van hen hierover het definitieve besluit te ontvangen. Indien deze ngo een bijdrage wilt leveren aan de nieuwbouw van de kindergarten, kan deze nieuwbouw in gang gezet worden.

Tot die tijd spelen de kinderen in een ruimte van het zogenaamde ‘teacherhome’, gelegen naast de basisschool.
Helaas is de ruimte te klein voor de 30 kinderen die hier dagelijks opgevangen worden. Het voordeel van deze ligging is dat de oudere kinderen hun jongere broertje of zusje kunnen brengen naar de Kindergarten. Ook wordt er in de pauzes op het terrein samengespeeld.

Tijdens de afwezigheid door bevallingsverlof van de kindergarten-leidster, hebben de leerkrachten van de basisschool de opvang van de peuters overgenomen.

Zodra wij meer weten over onze aanvraag bij de Nederlandse NGO, komen wij in een nieuwsbrief hierop terug.