NIEUWSBRIEF 3:  INTERVIEW MET HOOFD VAN BASISSCHOOL KAKOT, DEEL 2

In het eerste deel keken we naar de problemen bij de kinderen van KAKOT en maakten we kennis met Lev Viboth. Hij is een jongeman die zijn opleiding afrondde, maar ging- tegen zijn persoonlijke belang in- terug naar zijn geboortegrond.

In dit deel lezen we hoe zijn toewijding -en met steun van de Friends of KAKOT-  hem helpt een betere toekomst voor zijn dorp en de kinderen te bereiken.

“Hoe kan uw school zich onderscheiden van andere scholen en dorpen om “Simply the best” te worden? En wat heeft U nodig om dit te bereiken?”

“Toen ik startte met werken, zag ik, dat scholen uit de omgeving een beetje beter waren dan onze school. Zij hadden wel een afrastering en een schone ingang. Deze scholen delen dezelfde basisproblemen: ook deze dorpsbewoners hebben weinig op met onderwijs en zien het belang daarvan niet.
De overheid biedt ons niet voldoende hulp in de uitvoering van het overvolle onderwijsprogramma. Te veel lesstof in te weinig tijd. We moeten les aanbieden van maandag tot en met zaterdag, anders krijgen we het programma niet afgerond. Bovendien moeten we de school 1 a 2 keer per week poetsen; vaak gebeurt dat op onze vrije zondag.”


“Op dit moment zie ik dat onze school beter is geworden in vergelijking met de omliggende scholen. Dankzij de steun van de Friends of KAKOT, hebben we een omheining en een school-ingang gerealiseerd, bankjes geplaatst en er is een voetbal- en volleybalteam.
Verder hebben we een “schoonmaak-competitie” georganiseerd, ramen gerepareerd en de school opnieuw geverfd. Onze school ziet er mooier uit en is voor de studenten daarmee aantrekkelijker geworden.”

“Maar ik denk dat, om “Simply the best” te zijn, er meer nodig is dan verbetering van de aanblik van de school. Ik wil dat mijn studenten “Simply the best” worden en een goed voorbeeld zijn voor hun familie en de omgeving.

Daarom hebben we meer nodig, zoals:
*een bibliotheek: belangrijk voor de school om mijn studenten meer plezier in lezen te bieden, onderzoekend te zijn.
meer educatieve spellen
*speelplaats voor de jongsten (hebben we nu niet)
* programma rondom kunst/schilderen/ toneel/ khmer dancing.
* Engelse les
* computercursussen
* aanbod van diverse vaardigheden als tuinieren, handwerken, naaien, houtbewerking, hygiëne enz.
* uitwisselingsprogramma: indien mogelijk een student-uitwisselingsprogramma om te leren van andere scholen en het belang van studeren ervaren. Dat motiveert de student.
* ik wil een “highschool” (vervolgonderwijs) in KAKOT. Er zijn 3 basisscholen in Kakot en omgeving. Wil de student naar vervolgonderwijs, moet hij/zij
verhuizen naar de veel verder gelegen grote stad. Dat is vaak ook de reden dat studenten na groep 6 niet naar vervolgonderwijs gaan.

Ondertussen maak ik me zorgen om een aantal basiszaken. Zelfs nu we een omheining rondom het schoolgebouw hebben, brengen de bewoners hun vee graag naar dit terrein om te grazen. Daardoor groeien er geen planten en zijn hekken kapot gemaakt. Ook kinderen uit de omgeving proberen in het weekend in te breken of om in school zaken te vernielen. Ik denk dat, als we daar een docentenverblijf hebben en de docent kan blijven overnachten, dit niet meer gebeurd. De inbreng van de Friends of KAKOT is daarbij onmisbaar in de gesprekken met de chief/burgemeester om de bevolking te overtuigen dat de school beschermd moet worden.

“Waarom zijn Engelse lessen en computerlessen belangrijk voor de studenten?”

Engelse lessen: er is een lesprogramma Engels met een dagelijks studieplan, dat start op het niveau van groep 4. Probleem is dat de overheid geen cursus op startniveau heeft ontwikkeld, waardoor studenten de lessen niet kunnen volgen. We hebben geen gekwalificeerde docenten Engels. Onze leraren hebben zo weinig kennis van het Engels, dat ze niet eens begrijpen waar de lessen, die ze moeten geven, over gaan.

Computerlessen: het is goed die aan te bieden aan de studenten van groep 5-6, want zij hebben het meeste voordeel hiervan. Computeren en het internet gebruiken helpt hen beter te leren en de wereld te onderzoeken in verhouding met de eigen woonomgeving. Met andere woorden: zij zitten achter hun computer in KAKOT en leren hierdoor dat er meer is dan zijn /haar school en de rijstvelden.

Engels en computerlessen zijn verder belangrijk omdat studenten, die in groep 6 beide vakken goed afsluiten, daarna kans maken om bij lokale  projecten van de nu aanwezige Ngo’s, multinationals en toeristenbedrijven, aan de slag te kunnen gaan.

Laatste vraag: wat kan Friends of KAKOT doen om uw doelstellingen en het werk op deze school te bereiken?

“Ik heb veel waardering voor en ben dankbaar voor wat de Friends van KAKOT doen. Voordat ik hen ontmoette, voelde ik me –in wat ik wil bereiken-alleen staan. Nu heb ik het gevoel, dat ik aan hen een goede partner en een steun heb om mijn doelen te bereiken. Ik bewonder hun werk-strategieën, het directe contact met ons en de feedback met alle betrokkenen.
Door de ambities van de Friends of KAKOT heb ik een goed gevoel, dat mijn school snel de beste school in deze regio zal zijn.

Als leraar ben ik trots te werken op de KAKOT-school, het werk geeft me de kans om de arme Khmer studenten -de echte kwetsbare kinderen- een betere toekomst te bieden. Ik wil het bewustzijn van de waarde van goed onderwijs, vergroten bij de families in KAKot. Ik wil hen laten zien dat de kinderen niet automatisch de weg van de ouders (moeten) volgen. Ik wil dat al mijn studenten in staat zijn te lezen en te schrijven zodat ze, in elk geval, na de lagere klassen goed doorlopen te hebben kunnen doorstromen naar de hogere groepen. Ik geloof oprecht, dat de school een goede brug kan zijn tussen de continue armoede van de jongeren uit KAKOT naar een grotere en betere toekomst.