Ramen

September 2017: de ramen van het schoolgebouw zijn gerepareerd: nieuw glas en reparatie ijzerwerk (beveiliging tegen inbraak).

Doelen

September 2017: de doelen zijn geplaatst en de sporttenue's uitgedeeld. Nu kan er gespeeld worden.

Voetbalveld

September 2017: Het voetbalveld is geëgaliseerd en schoongemaakt.

Schoolbanken

 2017: de nieuwe schoolbanken zijn geïnstalleerd.