Baten Bedrag Lasten Bedrag
Donaties/Schenkingen  3450,75 rolstoelproject     266,23
bankkosten        54,69
incassokosten         12,15
stichtingskosten      352,50
saldo D & S    2765,18
totaal  3450,75   3450,75
 Balans 31-12-2017              
 Triodosbank   2817,68 D & S  2765,18
nog te betalen kosten        52,50
   2817,68    2817,68