Friends of Kakot financiële terugblik 2020

 

2020 stond wereldwijd in het teken van Covid 19.

In Cambodja werden 15 maart alle scholen preventief gesloten en een algehele Lock down afgekondigd. In Kakot sloten de basisschool en het dagverblijf. Hier en daar werd door een leerkracht voor een klein groepje kinderen lesgegeven onder het afdak van het huis. De boeren konden hun eigen grond in de omgeving blijven bewerken. Mensen die elders in de toeristensector geld verdienden kwamen werkloos terug naar Kakot.

In november gingen de scholen weer open om na 3 weken opnieuw gesloten te worden.

 

Dit alles doorkruisten de plannen voor 2020 die Friends of Kakot met de lokale ngo Cambodian ChildLife Foundation CCLF, aangestuurd door mrs. Karona Kong, voorbereid hadden. Zij had met behulp van Wilde Ganzen een trainingsprogramma gevolgd, gericht op lokale fondsenwerving.

Wilde Ganzen, het Elisabeth Strouvenfonds en de Stichting Friends of Kakot droegen elk een derde van het benodigde budget om lokale fondswerving mogelijk te maken bij.

 

In de toekomst zullen de fondswervingsactiviteiten van CCLF ertoe leiden dat een aanzienlijk percentage van de benodigde budgetten door lokale Cambodjaanse activiteiten gerealiseerd kunnen worden. De dorpelingen gaan ook een financiële bijdrage of een bijdrage in natura leveren.

Naast het faciliteren van kleuter- en basisonderwijs wilde Karona met haar CCLF zich voor lokale fondswerving in 2020 stevig gaan inzetten. Helaas is dit project voortijdig afgebroken.

 

Door Covid 19 hadden wij als stichting Friends of Kakot ook in Nederland grote moeite om geld in te zamelen via verkoop op marktplaats, rommelmarkt en de wafels bij supermarkten. Dankzij vrienden en bekenden, die onze wafels erg waardeerden en alsnog bestelden, konden we nog 15% van de omzet van vorige jaren behalen.

Gelukkig bleven onze donoren de stichting trouw.

 

Er is in 2020 een redelijke balans te zien tussen de lagere benodigde budgetten in Kakot en de verminderde inkomsten van de activiteiten van de Stichting Friends of Kakot.

FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING FRIENDS OF KAKOT 2020

 

 

 

 

 

Saldo op Triodos bankrekening per 01-01-2020

 

 

€ 15.498,27

   
INKOMSTEN 2020   UITGAVEN 2020

 

 

 

 

Inkomsten via donateurs en donaties

 

€   3.005,00

 

Kosten Triodos bankrekening en Mollie betalingen

 

€     167,62

 

 

Wafelverkoop

 

 

€     835,00

Bijdrage aan project ‘local fundraising’ via Wilde Ganzen

(w.o. salaris Karona en leerkracht kindergarten)

€  7.110,00
 

Verkoop via Marktplaats

 

 

€     305,00

   
Totaal inkomsten 2020 €  4.145,00 Totaal uitgaven 2020

 

€  7.277,62
     

Saldo op Triodos bankrekening per 31-12-2020

 

 

€ 12.365,65