Nieuwsbrief 24: langzaam naar einde Covid 19?

Nieuwsbrief 24: mei 2021 Langzaam op weg naar het einde van Covid 19? In Cambodja wordt de samenleving net als wij al ruim een jaar gekneveld door Covid 19. Karona laat weten dat de hoofdstad Phnom Penh en de toeristensteden Sihanoukville en Siem Reap hiervan het meest te lijden hebben door onder meer lockdowns, schoolsluitingen [...]

Financieel jaaroverzicht Friends of Kakot2020

Friends of Kakot financiële terugblik 2020   2020 stond wereldwijd in het teken van Covid 19. In Cambodja werden 15 maart alle scholen preventief gesloten en een algehele Lock down afgekondigd. In Kakot sloten de basisschool en het dagverblijf. Hier en daar werd door een leerkracht voor een klein groepje kinderen lesgegeven onder het afdak [...]

Nieuwsbrief 21: een sprookje hoop, augustus 2020

Het Covid virus waait nog steeds over de wereld. In Nederland maken we ons zorgen over een mogelijke ‘tweede golf’. In Cambodja kruipt men langzaam terug naar ‘normaal’ : de overheid heeft besloten per 1 september het onderwijs -met een aantal aanpassingen- weer op te starten.   Dat is goed nieuws voor de kinderen in [...]

Nieuwsbrief oktober 2020

NIEUWSBRIEF FRIENDS OF KAKOT, oktober 2020. Cambodja heeft het coronavirus aardig in bedwang. President Hu Sen en zijn regering stelt dat er nauwelijks besmettingen en geen doden te betreuren zijn, dankzij hun doortastende beleid. Het hele land was tot voor kort volledig ‘op slot’, toeristen (hun grote bron van inkomen) zijn weer mondjesmaat welkom. In Kakot [...]

Friends of Kakot financieel overzicht 2017

      Baten Bedrag Lasten Bedrag Donaties/Schenkingen  3450,75 rolstoelproject     266,23 bankkosten        54,69 incassokosten         12,15 stichtingskosten      352,50 saldo D & S    2765,18 totaal  3450,75   3450,75  Balans 31-12-2017                Triodosbank   2817,68 D & S  2765,18 nog [...]

FINANCIELE VERANTWOORDING FRIENDS OF KAKOT 2017